Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

DK Ejendomsadministration & Ejendomsservice ApS  er dataansvarlig for personlige oplysning indsamlet via vores hjemmeside / Henvendelse vedrørende personlige oplysninger skal sendes til admin@dkeas.dk

Her har du mulighed for at læse om hvordan vi indsamler og opbevarer personlige oplysninger.


BRUG AF PERSONOPLYSNINGER


Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkelige giver tilsagn her til. Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettighed eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi indsamler som udgangspunkt ikke persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

KONTAKT VEDRØRENDE PERSONOPLYSNINGER

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal du rette henvendelse på:


DK Ejendomsadministration & Ejendomsservice ApS

Taastrup Hovedgade 171, 2630 Taastrup

Tlf: 22 23 48 89

E-mail: admin@dkeas.dk

CVR.nr.: 36728027


Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi gemmer dine personlige oplysninger på en computer med begrænset adgang, som er placeret under kontrollerede faciliteter. Disse kontrolleres løbende for at afgøre om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Personoplysninger gemmes højst i 5 år efter brug.

Udviklingen af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige.

Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Såfremt de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige og vildledende, har du retten til at kræve disse rettet, slette eller blokeret.

KLAGER

Enhver registeret har ret til at indgive klager til Datatilsynet over behandling af oplysninger og data vedrørende en selv.

Klagen indgives til Datatilsynet – Borgergade 28, 5 – 1300 København K – e-maildt@datatilsynet.dk– Tlf. 33 19 32 00.

Du har ret til af få udleveret de oplysninger, du selv har angivet.