Forside

Velkommen til DK Ejendomme

Om os


DK Ejendomme og Administrations Service administerer og servicerer ejendomme.

Vi beskæftiger os med både bolig og erhvervslejemål.


Vi investerer i boliglejemål.

DK Ejendomme og Administrations Service har over 20 års erfaring indenfor administration.

THE TEAM

Vi er et dynamisk team bestående af en artikekt/byggesagkyndige, bogholder, Key Account Manager og en kontorassistent/faktureringsassistent.

Vi har en team ånd og arbejder på tværs på kontoret, dette gør at vi er meget fleksible samt åben for nyt læring. 


DKEAS går stærk indenfor en god atmosfære og et bæredygtig arbejdspolitik. Vi er viljestærke når det handler om at gøre vores lejere glade.

Musa Dogan Kaplan

BESTYRELSESFORMAND

Hans vigtigste funktion er at være bindeled mellem virksomhedens direktion og bestyrelse samt have et overordnet ansvar for bestyrelsens arbejde. Har mere end 20 års erfaring inden for bygge branchen.


John Christiansen

ARKITEKT OG BYGGESAGKYNDIGE

John er vores arkitet og byggesagkyndig samt rådgivning. Når vi bliver præsenteret for nogle udfordringer og valg i forbindelse med vores ombygning, renovering eller lignende og ikke mindst  udvidelse af vores virksomhed, er det John der sætter milepælene for projekterne.

Ole P. Gielstrup

Accounting manager

Vores bogholder holder styr på vores virksomhedens bilag, ind- og udbetalinger, herunder debitor- og kreditorfakturaer, samt løn. Han styrer også Finansbogholderi, hvor han håndterer de daglige finansbilag, bankafstemning og løn, og hvor man har det overordnede regnskabsansvar. 

Mariane

KEY ACCOUNT MANAGER

Som key account manager er der mange udfordringer der skal løses og driften skal fortsætte Som Key Account Manager er det et must at kunne multi taske og det er en af Marianes største egenskaber.

Key Account Manageren repræsenterer som udgangspunkt hele udvalget af virksomhedens løsninger, og kan på denne måde skabe strategier, som opfylder kundens samlede behov. Mariane er derfor typisk i tæt kontakt med forskellige afdelinger hos kunden, og en stor del af arbejdet bygger dermed på opbygning, opretholdelse og videreudvikling af forhold til en lang række personer i kundens organisation.

 

Bente

KONTORMEDARBEJDER/

FAKTURERINGSASSISTENT

Vores kontormedarbejder/fakturerings assistent arbejder med kundehenvendelser, økonomi, koordinering, serviceopgaver og sagsbehandling. Hun er rutineret bruger af it-systemer, og bruger forskellige programmer som tekstbehandling, regneark og databaser.

Vores kontorassistent/faktureringsassistent  har flair som digital designer.